Rodzina to największy skarb. Gdy dokonujemy ważnych wyborów, dobro naszych bliskich jest najważniejsze, dlatego też wyborowi miejsca zamieszkania warto poświęcić wiele uwagi. I nie chodzi tylko o wygodę, ale przede wszystkim o bezpieczeństwo i zdrowie domowników. Podpowiadamy, jak krok po kroku kupić mieszkanie idealne.

Czy wiesz, że szkodliwe dla twojej rodziny może być nie tylko zanieczyszczone powietrze, ale też zanieczyszczenia znajdujące się w ziemi?

Wszyscy marzymy o czystym i bezpiecznym miejscu do mieszkania. Niestety szczególnie w dużych miastach i ich okolicy jest to coraz trudniejsze. Coraz więcej osiedli powstaje na terenach poprzemysłowych. Nie sprawdzamy jednak odpowiednio miejsca, w którym planujemy zamieszkać. Skupiamy się na aspektach wynikających bezpośrednio z bieżących potrzeb związanych m.in. z metrażem, lokalizacją czy ceną. O ile zdarza nam się sprawdzać poziom hałasu, a także zagrożenie smogiem, o tyle stan zanieczyszczenia gleby i wody zwykle nie jest już weryfikowany. To nieroztropność czy zaniedbanie? Zwykle przyczyną jest po prostu brak świadomości zagrożenia.

Co może kryć się w ziemi?

W ziemi mogą występować dwa rodzaje zanieczyszczeń: organiczne oraz nieorganiczne. Do nieorganicznych należą głównie metale ciężkie lub cyjanki. Zanieczyszczenia z grupy związków organicznych obejmują bardzo szeroką grupę trujących substancji. Mogą to być produkty ropopochodne, związane z przeróbką chemiczną węgla i ropy naftowej, smoły, wielopierścieniowe wodory aromatyczne, fenole. Zanieczyszczenia mogą mieć działanie kancerogenne, oddziaływać na układ nerwowy, a także powodować choroby płuc. Każda z tych substancji może znajdować się w twoim ogródku, na skwerku przed blokiem lub w piaskownicy twoich dzieci.

Zagrożenie może być bliżej, niż myślisz

Szacuje się, że w Polsce tereny zanieczyszczone mogą stanowić nawet 5% powierzchni kraju, to ponad 15 tys. km2. Nieoficjalnie mówi się też, że skala ta może być jeszcze większa i problem może dotyczyć aż 10% powierzchni Polski. Niestety z powodu braku odpowiednich badań nie ma pełnej i aktualnej bazy zawierającej informacje o potencjalnie „niebezpiecznych” gruntach. Informacji o zanieczyszczeniach konkretnej działki można szukać w rejestrze szkód w środowisku prowadzonym przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska (GDOŚ), jednak baza ta jest stosunkowo nowa a informacje niekompletne.

Jak się przed tym ustrzec?

Pewność czystości ziemi dają dopiero badania środowiska wodno-gruntowego. Jeśli więc kupujesz nowe mieszkanie lub dom, czy działkę, zapytaj dewelopera lub sprzedawcę o to, czy grunt był sprawdzany pod katem zanieczyszczeń chemicznych. Dlaczego jest to tak ważne? W przypadku stwierdzenia nadmiernych stężeń substancji chemicznych niezbędna jest remediacja, czyli usunięcie zanieczyszczeń powodujących zagrożenie dla ludzi lub środowiska, najlepiej zanim jeszcze powstanie tam budynek.