Przeprowadziłeś badanie gruntu i okazało się, że jest on zanieczyszczony chemicznie? Obawiasz się wysokich kosztów jakie pochłonie remediacja? Podpowiadamy, jak zabrać się za oczyszczanie wody i  ziemi, aby jak najbardziej ograniczyć jego koszty.

Im wcześniej tym taniej

W przypadku typowych zanieczyszczeń substancjami takimi jak związki ropopochodne, przeciętny koszt wywozu gruntu wynosi w zależności od lokalizacji terenu i bliskości poletek remediacyjnych ok. 120-150 zł za tonę. Występowanie zanieczyszczeń do typowej głębokości 4 m podniesie koszt remediacji do ok. 800-1000 zł/m2 zanieczyszczonej powierzchni  działki, nie uwzględniając dodatkowej opłaty związanej z utylizacją lub odcięciem dopływu zanieczyszczonej wody, czy też zabezpieczeń ograniczających parowanie szkodliwych substancji w trakcie wykonywania robót ziemnych. Zastosowanie czasochłonnej coraz częściej stosowanej w krajach rozwiniętych metody jaką jest remediacja in-situ pozwala obniżyć jej koszt o 30-80%. Warunkiem skorzystania z tańszych opcji jest podjęcie przez inwestora działań z odpowiednim wyprzedzeniem oraz ich odpowiednie zaplanowanie. Ten dodatkowy czas jest potrzebny nie tylko ze względu na konieczne do wykonania badania ziemi i analizy zanieczyszczenia, przeprowadzenia samego procesu oczyszczanie wody i ziemi (co może trwać kilka miesięcy), ale też obowiązek uzyskania niezbędnych zezwoleń na przeprowadzanie tego procesu.

Ograniczenie zanieczyszczeń, a nie ich wywóz

Remediacja wcale nie musi zawsze polegać na kosztownym wydobyciu zanieczyszczonego gruntu i jego wywiezieniu poza działkę na składowisko opadów lub poletko remediacyjne. Specjalistyczne firmy mogą zaproponować znacznie tańsze rozwiązania polegające na ograniczeniu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń lub oczyszczanie wody i ziemi na miejscu. Dodatkowo istnieje możliwość uzyskania całkowitego lub częściowego zwolnienia z obowiązku przeprowadzenia remediacji w przypadku, gdy przeprowadzona ocena zanieczyszczeń wykaże, że nie występuje znaczące zagrożenie dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska.

 

Odpowiednie zweryfikowanie czystości gruntu i zaplanowanie najbardziej ekonomicznego sposobu jego ewentualnego oczyszczenia oraz wykorzystania jest istotnym elementem etapu przygotowawczego procesu inwestycyjnego. Pamiętajcie, że im wcześniej remediacja i działania z nią związane zostaną wykonane, tym większa szansa, że uchronisz się przed inwazyjnymi działaniami i ich wysokim kosztem.