2502.2019

Wiesz “skąd” jesz?

Wiesz “skąd” jesz? Wiele związków toksycznych przedostaje się z gleby do żywności. Zanieczyszczona gleba nie jest tylko problemem wielkich aglomeracji, ale również obejmuje tereny pól uprawnych. “Niekontrolowane przedostanie się zanieczyszczeń do żywności stwarza duże zagrożenie...
2202.2019

Skąd wiemy, że nasza działka jest zanieczyszczona?

Skąd wiemy, że nasza działka jest zanieczyszczona? Jeśli chcemy się dowiedzieć, czy nasze wymarzone mieszkanie lub dom zostało wybudowane na gruncie wolnym od zanieczyszczeń, najlepiej zasięgnąć wiedzy w GDOŚ, który ma obowiązek prowadzenia rejestru nt terenów zanieczyszczonych lub samemu wykonać badanie gruntu. Pod...
1802.2019

Czy deweloperzy badają glebę?

Czy deweloperzy badają glebę? Gruntownym zbadaniem tematu remediacji i badania gleby zajął się portal Teraz Środowisko. Czy deweloperzy przejmują się zanieczyszczeniami w ziemi?  Możliwe, że niewielka część tak, ale na pewno warto się zawsze samemu upewnić, czy deweloper wykonał odpowiednie...
1802.2019

„Oddam ziemię z wykopu” – czy skorzystać z takiej oferty?

„Oddam ziemię z wykopu” – czy skorzystać z takiej oferty? Często mijacie tabliczki przy budowach “ODDAM ZIEMIĘ”? Czy wiecie, że: – ziemia z wykopu jest odpadem? – przyjęcie takiego odpadu na swoją działkę bez stosownych zezwoleń jest nielegalne? – może dojść do wtórnego zanieczyszczenia terenu?...
0207.2018

Zanieczyszczone ziemie w miejscu zamieszkania

Zanieczyszczone ziemie w miejscu zamieszkania Czy zdajesz sobie sprawę z tego co może kryć się w glebie? Zanieczyszczone ziemie mogą stanowić około 5 proc. powierzchni naszego kraju, czyli około 15 tys. km2 Polski. Na takich terenach mogą znajdować się metale ciężkie, szkodliwe substancje chemiczne i...