Mapa terenów poprzemysłowych

Tereny poprzemysłowe, to tereny pierwotnie przeznaczone pod działalność przemysłową, obecnie nieużytkowane lub nie w pełni wykorzystywane. Często są dobrze zlokalizowane i atrakcyjne dla inwestorów.

Tereny poprzemysłowe wymagają jednak przeprowadzenia badań pod kątem zanieczyszczeń gruntu oraz ewentualnej remediacji – czyli oczyszczenia i usunięcia zanieczyszczeń powstałych w wyniku działalności przemysłowej.

więcej