Na zanieczyszczonych terenach ziemi znajdować się mogą metale ciężkie, szkodliwe substancje chemiczne i kancerogenne. W dłuższej perspektywie mogą one mieć bardzo negatywny wpływ na nasze zdrowie. Co powinniśmy wiedzieć o ziemi, na której mieszkamy?

 

Jakich terenów unikać?

W pierwszej kolejności, o stan gruntu powinniśmy pytać dewelopera lub sprzedawcę, jeszcze przed zakupem domu. Możemy też sami szukać takich informacji w rejestrze historycznych zanieczyszczeń powierzchni albo w rejestrze szkód w środowisku prowadzonym przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska (GDOŚ). Dane te są jednak niepełne oraz mogą nie zawierać informacji o terenach, na których znajdują się zanieczyszczone ziemie. Pewność tego daje nam jedynie wynik przeprowadzonego badania gruntu.

 

Badanie ziemi – czym dokładnie jest?

Zanieczyszczoną glebę ocenia się na podstawie przekroczenia dopuszczalnych zawartości substancji powodujących ryzyko. Badania ziemi to skomplikowany proces, który przeprowadzany jest przez wyspecjalizowane firmy. Pierwszy etap polega na ustaleniu tego, jaka działalność gospodarcza w przeszłości była wykonywana na tym terenie. Eksperci ustalają też listę szkodliwych substancji i zanieczyszczeń, które prawdopodobnie znajdują się w glebie. Następnie wykonywane są wstępne badania środowiska, a potem jest ustalany plan oczyszczania terenów.

 

Oczyszczanie zanieczyszczonej ziemi

W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń konieczne jest przygotowanie projektu planu remediacji i jego zatwierdzenie przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Remediacja to oczyszczanie ziemi i wody, mające na celu usunięcie lub zmniejszenie ilości substancji zanieczyszczonych oraz kontrolowanie i ograniczenie ich rozprzestrzeniania się. Jeśli przeprowadzona ocena zanieczyszczeń wykaże, że nie występuje znaczące zagrożenie dla zdrowia ludzi lub środowiska, to jest możliwość uzyskania całkowitego lub częściowego zwolnienia z obowiązku przeprowadzenia remediacji.

 

Kupując dom, warto upewnić się, czy miejsce, w którym będziemy mieszkać jest bezpieczne dla nas i naszej rodziny.  Dlatego pomyślmy wcześniej przed o przeprowadzeniu badania gruntu. Uchroni to nasze zdrowie przed szkodliwym działaniem zanieczyszczeń z ziemi.