Wyborowi miejsca zamieszkania warto poświęcić wiele uwagi. Nie chodzi tu tylko o wygodę, ale o bezpieczeństwo i zdrowie domowników. Szkodliwe może być nie tylko zanieczyszczone powietrze, ale też zanieczyszczenia znajdujące się w ziemi.

 

Kontrola nowego miejsca zamieszkania

Każdy z nas marzy o czystym i bezpiecznym miejscu do mieszkania. Niestety w dużych miastach i ich okolicy jest to coraz trudniejsze. Coraz więcej osiedli powstaje na terenach poprzemysłowych. Skupiamy się na aspektach wynikających bezpośrednio z potrzeb związanych m.in. z metrażem, lokalizacją, ceną. Zdarza nam się jeszcze sprawdzać poziom hałasu, zagrożenie smogiem, ale stan zanieczyszczenia gleby oraz wody nie jest już weryfikowany. Zwykle przyczyną jest brak świadomości zagrożenia.

 

Co może znajdować się w ziemi?

W ziemi występować mogą dwa rodzaje zanieczyszczeń: organiczne i nieorganiczne. Do nieorganicznych należą głównie metale ciężkie lub cyjanki. Zanieczyszczenia z grupy związków organicznych obejmują bardzo szeroką grupę trujących substancji – mogą to być produkty ropopochodne, związane z przeróbką chemiczną węgla i ropy naftowej, smoły, wielopierścieniowe wodory aromatyczne, fenole. Zanieczyszczenia mogą mieć działanie kancerogenne, oddziaływać na układ nerwowy i powodować choroby płuc. Każda z tych substancji może znajdować się w naszym ogródku, na skwerku przed blokiem, czy nawet w piaskownicy naszych dzieci.

 

Zagrożenie jest bliżej, niż myślimy

Szacuje się, że w Polsce tereny zanieczyszczone mogą stanowić 5% powierzchni kraju (ponad 15 tys. km2). Nieoficjalnie mówi się też, że skala ta może być jeszcze większa i wtedy problem zanieczyszczenia ziemi może dotyczyć aż 10% powierzchni Polski. Niestety z powodu braku odpowiednich badań nie ma pełnej oraz aktualnej bazy zawierającej informacje o potencjalnie „niebezpiecznych” gruntach.

 

Jak ustrzec się przed skażoną glebą?

Pewność czystości ziemi dadzą nam dopiero badania środowiska wodno-gruntowego. Jeśli więc kupujemy nowe mieszkanie, dom, czy działkę, zapytajmy dewelopera lub sprzedawcę o to, czy grunt był sprawdzany pod kątem zanieczyszczeń chemicznych. Dlaczego jest to tak ważne? W przypadku stwierdzenia nadmiernych stężeń substancji chemicznych niezbędna jest remediacja, czyli usunięcie zanieczyszczeń powodujących zagrożenie dla ludzi lub środowiska, najlepiej zanim jeszcze powstanie tam budynek. Dzięki remediacji gruntu, nasze zdrowie nie będzie narażane na działanie toksycznych substancji z ziemi.