Rozpoznanie typu gleby w naszym ogrodzie jest ważnym elementem planowania oraz urządzania ogrodu. Podpowiadamy, jak rozpoznać cechy charakterystyczne dla podstawowych typów gleb oraz jakie rośliny można uprawiać na glebach piaszczystych, gliniastych, ilastych, czy żwirowych.

 

Sprawdź to sam

O jakości ziemi w ogrodzie świadczy jej struktura i odczyn. Podstawowe testy możemy wykonać samemu, bez specjalistycznych urządzeń. Próbki gleby pobiera się zazwyczaj na głębokości 10 – 15 cm. Należy z niej usunąć kamienie oraz odpady organiczne (korzenie, liście). Rodzaj podłoża można ocenić rozcierając glebę na sucho lub na wilgotno i formując wałki.

 

Gleba piaszczysta

Dobrze rozciera się na sucho, jak i na wilgotno. Rozsypuje się w palcach, nie brudzi dłoni  (nawet na mokro). Podłoże piaszczyste jest dobrze przepuszczalne, dzięki czemu korzenie rośliny nie są narażone na choroby grzybowe (wskutek nadmiaru wody). Jednak wadą tego rodzaju gleby jest to, że składniki pokarmowe są szybko wymywane w głąb profilu glebowego (tak jak i woda). Piaszczyste podłoża są przez to ubogie, mało zasobne oraz słabo nadają się do uprawy roślin, w szczególności jadalnych. Na glebach piaszczystych możemy uprawiać rośliny mało wymagające (np. rozchodniki, rojniki, sosny, berberysy, rokitniki, żarnowce). Warto wysiać na takiej glebie rośliny na nawóz zielony. Ponadto piasek możemy mieszać z torfem, obornikiem, kompostem lub gliną, dzięki czemu zwiększy się zdolność sorpcyjna oraz zasobność podłoża.

 

Gleba gliniasta

Jeśli jest sucha, to możemy łatwo ją zgnieść w ręce. Po nawodnieniu staje się plastyczna, czasem lepka, brudzi dłonie. Największą zaletą gliniastego podłoża jest zasobność w wodę i składniki pokarmowe. Niestety, ale przez to rośliny podatne są na gnicie korzeni wskutek zastoin wody. Dodatkowo wierzchnia warstwa podłoża podczas upałów tworzy skorupę, która utrudnia przenikanie wody i powietrza. Do gatunków roślin dobrze tolerujących gleby gliniaste należą m.in.: głogi, jarzęby, hortensje, wierzby, wilczomlecze, kaliny, czy funkie. Podłoże gliniaste rozluźnia się dodając do niego piasek i organiczne nawozy.

 

Gleba piaszczysto – gliniasta

Jest sucha, lekko brudzi dłonie, a przy rozcieraniu możemy wyczuć frakcje piasku. Gleba piaszczysto-gliniasta jest odpowiednia do uprawy większości roślin. Jest umiarkowanie przepuszczalna, przewiewna oraz średnio zasobna w składniki pokarmowe. Kluczem do efektywnej uprawy roślin jest utrzymanie dobrej jakości gleby poprzez nawożenie organiczne, uprawę roślin na nawóz zielony oraz stosowanie płodozmianu – zwłaszcza w warzywniku.

 

Gleba ilasta

Nie można ich zgnieść, nie zawierają frakcji żwiru oraz piachu. Po zamoczeniu są plastyczne i można formować z nich wałki. Gleba ilasta jest ciężka, mało przewiewna i łatwo zmienia swoje właściwości pod wpływem pogody. W czasie upałów szybko się zaskorupia, a po ulewnym deszczu może się „zamulać”. Na glebach ilastych wiele roślin ogrodowych słabo sobie radzi – szczególnie rośliny jednoroczne, dwuletnie oraz byliny. Przepuszczalność podłoża zwiększa się poprzez dodanie frakcji piasku.

 

Gleba żwirowa

Rozsypuje się na sucho i na wilgotno. W dotyku wyczuwalne są grube, twarde grudki. Gleba żwirowa jest dobrze przepuszczalna, ale jednocześnie uboga w wodę i składniki pokarmowe. Nie nadaje się do uprawy większości gatunków. Praca nad użyźnianiem gleby żwirowej jest trudna i często trwa latami. Podłoże trzeba jak najgłębiej mieszać z nawozami organicznymi. Przydatna będzie też uprawa roślin na nawóz zielony i dodawanie torfu.

 

Czy wiesz, że działanie szkodliwych substancji może docierać do nas z ziemi? Dzięki badaniu gruntu dowiemy się, czy nasza gleba jest zanieczyszczona, czy konieczna będzie remediacja gruntu. Nie zwlekajmy z tą decyzją, by jak najszybciej wykryć to poważne zagrożenie dla naszego zdrowia.