Urządzając teren wokół domu, musimy starannie przemyśleć dobór nawierzchni. Warto zdecydować się na taką, która będzie przepuszczalna dla wody. Pozwoli to na utrzymanie prawidłowego poziomu wód gruntowych oraz zachowa równowagę w środowisku. Podpowiadamy, jakie wybrać nawierzchnie przepuszczalne do ogrodu. 

 

Skutki nieprzepuszczalnych nawierzchni

Im więcej wokół nas powierzchni nieprzepuszczalnych, tym więcej wody opadowej gwałtownie spływa do kanalizacji, a następnie do rzek. W ten sposób tracimy bezcenne zasoby wilgoci niezbędnej do funkcjonowania przyrody. Zaczyna poważnie zagrażać nam susza spowodowana niedoborem wód gruntowych, natomiast po obfitych deszczach – gwałtowny przybór wody w rzekach, co staje się przyczyną powodzi.

 

Jak zagospodarować wody opadowe?

Wydaje się, że nie mamy wpływu na funkcjonowanie natury, jednak możemy ją wspomóc, zatrzymując jak najwięcej wody na naszych posesjach. Dzięki temu także my odniesiemy z tego korzyści. W środowisku naturalnym woda opadowa wsiąka w podłoże, wypełniając wolne przestrzenie w glebie, wykorzystywana jest przez rośliny i oddawana do atmosfery w postaci pary wodnej. Niestety, ale pokrywając znaczną część posesji nieprzepuszczalnymi nawierzchniami zaburzamy te procesy naturalne. Prostym i niewymagającym specjalnych instalacji sposobem chronienia zasobów wodnych jest ułożenie takich nawierzchni, które są przepuszczalne.

 

Nawierzchnie żwirowe

Ma opinię niestabilnej i wymagającej częstych napraw, ale ułożona z kilku warstw kruszywa o rozmaitych frakcjach, spełnia swoje zadanie przez wiele lat. Dodatkowym wzmocnieniem może być rozłożenie cienkiej warstwy pospółki, czyli naturalnej mieszaniny żwiru, piasku oraz gliny.

 

Nawierzchnie z kostek kamiennych i betonowych

Dobrym rozwiązaniem jest ułożenie tradycyjnej nawierzchni z kostek kamiennych, betonowych lub klinkierowych nie na podsypce cementowo – piaskowej, ale na dobrze ubitej warstwie piasku. Woda przeniknie przez szczeliny między kostkami, a następnie wsiąknie w piasek i trafi do gleby. Jeśli zależy nam, żeby taka nawierzchnia była łatwa w utrzymaniu przy zachowaniu wszelkich walorów bruku, to można wypełnić spoiny specjalną zaprawą twardniejącą, ale przepuszczalną dla wody (dostępne są zaprawy do spoinowania oraz zaprawa podkładowo-drenażowa oraz zaprawa do spoinowania). Powstaje w ten sposób utwardzona, zwarta, w pełni przepuszczalna dla wody nawierzchnia. Spoina taka nie wypłukuje się, co jest istotne w przypadku powierzchni o dużym kącie nachylenia, czy korytach odwodnieniowych. Nie porasta trawą i chwastami, jest odporna na mróz i wytrzymała na obciążenia.

 

Nawierzchnie mineralno – żywiczne

Powstaje ze żwiru lub grysu związanego niewielką ilością żywicy epoksydowej. Sklejone cząstki tworzą strukturę porowatą, przez którą woda nie tylko swobodnie przepływa, ale może także gromadzić się w porach między drobinami kruszywa. Dzięki temu powstaje rezerwuar wilgoci dla roślin rosnących w pobliżu. Nawierzchnia tego typu nie przerasta chwastami, jest odporna na mróz i wysoką temperaturę, a przy tym nietoksyczna i trwała, a jej szorstka faktura zapobiega poślizgnięciom. Dodatkowo materiał, z którego jest zrobiona, można poddać recyklingowi. Można nią utwardzać ścieżki ogrodowe, podjazdy, czy parkingi. Nadaje się też do układania na pochyłych płaszczyznach, np. na skarpach. Do jej wykonania wykorzystuje się kruszywa o rozmaitych kolorach (granit, bazalt, kwarc, porfir, gabro i mieszanki), dzięki czemu możemy stworzyć rozmaite kompozycje kolorystyczne. Na rynku dostępna jest też jednokomponentowa bezrozpuszczalnikowa żywica poliuretanowa do łączenia drobniejszych elementów, np. kamieni sztucznych i naturalnych. Po wyschnięciu powstaje wodoprzepuszczalna warstwa, która może pełnić funkcję nawierzchni. To rozwiązanie daje nam wiele możliwości kreowania interesujących wzorów wzbogacających kompozycję naszego ogrodu.

 

Ekologiczne kostki /płyty betonowe

Są to płyty z otworami przeznaczonymi do obsiewania trawą albo wypełniania żwirem. To właśnie tędy woda opadowa przedostaje się do gleby, zamiast spływać do kanalizacji. Inne rozwiązanie to kostki z wypustkami umieszczonymi wzdłuż ich krawędzi lub na narożnikach. Ich obecność sprawia, że odstępy między elementami podczas układania są szerokie. Przestrzenie te również wypełnia się żwirem lub obsiewa trawą. Nawierzchnia łącząca walory trawnika oraz powierzchni utwardzonej ma duże znaczenie dla estetyki otoczenia domu i panującego wokół niego mikroklimatu, więc warto stosować ją wszędzie tam, gdzie nie utrudnia to komunikacji. Zwykle wykorzystywana jest na podjazdach oraz w miejscach do parkowania samochodu.

 

Nie zapominajmy o wodach gruntowych. Im wcześniej wykryjemy zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego, tym ewentualny proces remediacji będzie tańszy. Nie odkładajmy więc tego w czasie – zdrowie naszych bliskich i nasze jest przecież najważniejsze.