Z jakimi zanieczyszczeniami ziemi możemy się spotkać? Wyjaśniamy, co może znajdować się w glebie, na której planujesz zamieszkać. 

 

Jakie szkodliwe substancje mogą być w ziemi?

Rodzaj zanieczyszczenia zależy od działalności przemysłowej prowadzonej na terenie. W ziemi mogą być dwa rodzaje zanieczyszczenia – organiczne i nieorganiczne. Do nieorganicznych zalicza się metale ciężkie, cyjanki. Organiczne obejmują szeroką grupę trujących substancji, m.in. ropopochodne, związane z przeróbką chemiczną węgla, ropy naftowej, smoły, wielopierścieniowe wodory aromatyczne oraz fenole.

 

Ryzyko związane z mieszkaniem na zanieczyszczonych terenach

Mieszkając na zanieczyszczonym gruncie jesteśmy narażenie na szkodliwe, długofalowe oddziaływanie związków chemicznych. Jeśli na dawnych terenach przemysłowych położonych niedaleko naszej działki będą prowadzone prace budowlane związane z głębokimi wykopami, to możemy być narażeni na oddziaływanie lotnych związków organicznych. Mowa tu o oddziaływaniach potencjalnie rakotwórczych które mogą mieć wpływ na cały układ nerwowy i o potencjalnych chorobach płuc.

 

Jak sprawdzić, co jest w glebie?

W tym celu możemy posłużyć się systemem informatycznym, prowadzonym przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska. Wprowadzane są tam informacje o terenach, gdzie stwierdzono zanieczyszczenia środowiska. Warto też przeanalizować występowanie różnego rodzaju aktywności przemysłowych: przemysł chemiczny, koksowniczy, gazownie, rafinerie, czy też takich jak: stacje obsługi maszyn rolniczych, dawne PGR-y, garbarnie.