Czemu przed zakupem działki, domu lub mieszkania tak ważne jest pytanie o przeprowadzenie badań gruntu? Jest to pierwszy krok do ustalenia, czy nasza przyszła inwestycja znajduje się na terenie wolnym od chemicznych zanieczyszczeń. Wszyscy chcemy mieć pewność, że żyjemy w zdrowym otoczeniu, jednak ile ta pewność będzie nas kosztować?

Czas to pieniądz

Badania środowiska wodno-gruntowego pozwalają uzyskać informacje o aktualnym stanie ziemi w miejscu naszej przyszłej inwestycji. Takie badanie środowiskowe można połączyć z wykonaniem badań geotechnicznych, tym bardziej, że badania geotechniczne są wykonywane zawsze przed rozpoczęciem budowy – tym samym możemy upiec przysłowiowe dwie pieczenie na jednym ogniu. Zaoszczędzimy wtedy sporo czasu oraz mamy możliwość znalezienia atrakcyjnej oferty ewentualnej remediacji.

Jak wygląda badanie gruntu?

Ocena danego terenu powinna rozpocząć się od przeglądu dostępnej dokumentacji w celu sprawdzenia, jaki rodzaj działalności był prowadzony na przedmiotowym terenie w przeszłości i co znajduję się tam do teraz. W przypadku, gdy zaistnieją przesłanki wystąpienia zanieczyszczenia wód lub gruntu przeprowadza się badanie próbek gruntu lub wody gruntowej. Upoważnione do przeprowadzenia takiego badania gruntu są laboratoria akredytowane bądź certyfikowane jednostki badawcze. Brzmi poważnie, jednak nie martwcie się! Pomocy w tym temacie możecie szukać u specjalistów z firm remediacyjnych, bądź ze Stowarzyszenia Instytutu Remediacji Terenów Zanieczyszczonych.

Przede wszystkim profesjonalizm

Kwestię badań środowiskowych powinniśmy powierzyć profesjonalistom. Pamiętajmy, że koszt wykonania badań jest relatywnie niższy w porównaniu do remediacji. a lepsze rozpoznanie podłoża doprowadzi do dokładniejszego okonturowania zanieczyszczenia, zmniejszenia powierzchni i większej pewności, że teren jest faktycznie czysty. Dlatego warto wybrać profesjonalną i doświadczoną firmę, która w pełni przeprowadzi nas przez badanie nie tylko od strony technicznej, ale i formalnej.

Niektóre firmy zajmujące się badaniami i remediacją udostępniają na swoich stronach internetowych specjalistyczne kalkulatory, dzięki którym możemy mniej więcej oszacować koszt takiego badania. Przykładem takiego kalkulatora jest ten, przygotowany przez firmę Menard Polska, który znajdziecie tutaj.

 

Badania środowiska wodno-gruntowego to działanie prewencyjne służące zapobieganiu negatywnego oddziaływania zanieczyszczeń powierzchni ziemi na zdrowie i jakość naszego życia. Wczesne rozpoznanie problemu ekologicznego umożliwia zminimalizowanie kosztów przeprowadzenia ewentualnego procesu remediacji, które mogą zmienić cenę zakupu Twojego mieszkania. Z kolei wykrycie problemu w przyszłości może spowodować spadek wartości nieruchomości. Dlatego warto zadbać o grunt już na samym początku planowania inwestycji.