Zakup własnego mieszkania czy działki pod budowę wymarzonego domu to inwestycja na lata. Czy w związku z tym przyszli właściciele, wybierając skrawek ziemi, na którym planują zbudować swoją przyszłość, zastanawiają się nad jego historią?

Czy przeszłość gruntu, na którym została zbudowana nieruchomość, powoduje ryzyko dla potencjalnych mieszkańców? Czy potencjalni nabywcy weryfikują tę kwestię? Czy są świadomi zagrożeń? Sprawdź, na co zwracają uwagę osoby kupujące mieszkanie lub dom.

To pewne, że wszyscy chcielibyśmy mieszkać w spokojnym i bezpiecznym miejscu. Nic więc dziwnego, że podejmujemy wysiłek związany ze znalezieniem wymarzonego mieszkania lub domu. Kupujący nieruchomość komfort życia w miejscu zamieszkania łączą przede wszystkim z ciszą i spokojem, czyniących to miejsce azylem, a także z dobrą komunikacją lub lokalizacją w niewielkiej odległości od miasta oraz bezpieczeństwem. Doceniają również zieloną i estetyczną okolicę.

Najważniejsze cena i standard wykonania

Wyniki badania „O co pytają Polacy kupując mieszkanie?”* pokazują, że spośród wszystkich czynników, mających istotny wpływ na zakup nieruchomości najczęściej brane są pod uwagę cena oraz standard wykonania. Cenę jako bardzo istotny lub raczej istotny czynnik wskazało 90,6% badanych w grupie osób, które dokonały już zakupu i 95,5% wśród planujących zakup. W dalszej kolejności osoby, które już nabyły nieruchomość, wymieniały metraż, infrastrukturę oraz koszty eksploatacji i utrzymania mieszkania. Z kolei w grupie osób dopiero planujących zakup dodatkowo pojawiały się jakość użytych w mieszkaniu lub domu materiałów, wysokość raty miesięcznej czy wysokość podatków i opłat skarbowych związanych z zakupem.

Choć w hierarchii ważności inne czynniki okazują się kluczowe, to jednak większość respondentów przyznaje, że badanie gleby to raczej istotny lub bardzo istotny czynnik przy podejmowaniu decyzji.

Gruntownie badamy, zanim zamieszkamy

Badania gruntu trzeba przeprowadzić przed wybudowaniem nowej inwestycji, czy to jest domek jednorodzinny, czy to osiedle, czy każda inna budowa. Chodzi o to, by poznać historię danego terenu jeszcze przed rozpoczęciem prac budowlanych. Mało kto z nas chciałby mieszkać np. na składowisku odpadów niebezpiecznych. Często dopiero poważniejsze badania związane z wykopami, wierceniami, z poborem próbek pozwalają stwierdzić zanieczyszczenia występujące na większej głębokości. Głębokie prace ziemne odsłaniają te zanieczyszczone strefy. Mogą być to zanieczyszczenia nieorganiczne głównie metale ciężkie lub cyjanki oraz zanieczyszczenia z grupy związków organicznych np. produkty ropopochodne, produkty związane z przeróbką chemiczną węgla czy różnego rodzaju smoły, ilość tych zanieczyszczeń jest stosunkowo duża.

W przypadku wykrycia szkodliwych substancji konieczna jest remediacja, czyli oczyszczenie gruntu. Jest to poddanie gleby, ziemi i wód gruntowych działaniom mającym na celu usunięcie lub zmniejszenie ilości substancji powodujących ryzyko, ich kontrolowanie oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się, tak aby teren zanieczyszczony przestał stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska. Dlaczego jest to tak ważne?

Przebywanie na terenach zanieczyszczonych w dłuższej perspektywie może powodować ryzyko wystąpienia różnych chorób. Przed zakupem mieszkania lub domu warto poświęcić więc chwilę, aby dowiedzieć się, w jakim miejscu przyjdzie nam żyć i co nam z tego powodu może grozić.

(Nie)ograniczony dostęp do informacji o badaniach gruntu

Przed podjęciem decyzji o zakupie nieruchomości warto mieć pewność, że grunt nie kryje w sobie niemiłych pamiątek z przeszłości. Najprostszym sposobem jest zadanie pytania o badania gruntu deweloperowi lub sprzedawcy. Połowa uczestników badania, które kupiły mieszkanie lub dom otrzymała informację na temat badań gruntów od dewelopera, ale dwie trzecie z nich musiało dopytać o to samemu. Wiedzę na ten temat uzyskała również co trzecia osoba planująca kupno nieruchomości na rynku pierwotnym, podobnie jak wśród nabywców 2/3 z własnej inicjatywy. Jak widać warto, a nawet trzeba dopytywać dewelopera o kluczowe kwestie jeszcze przed zakupem. Pomocna w tej kwestii może się okazać nasza checklista o co pytać dewelopera.

*Badanie „O co pytają Polacy kupując mieszkanie” zostało przeprowadzone na przełomie 2017 i 2018 roku przez agencję SW Research metodą CAWI na grupie N=403 osób powyżej 25 roku życia w ramach kampanii informacyjnej „Gruntownie badamy zanim zamieszkamy”.