Jak nasze codzienne życie wpływa na kondycję środowiska? Jakie podstawowe działania pozwolą ochronić wodę, powietrze oraz glebę? Jak możemy zminimalizować zużycie energii? Podpowiadamy, jak na co dzień dbać o środowisko w naszym ogrodzie.

 

Oszczędzanie wody

Nawet nie zdajemy sobie sprawy, ile  bezpowrotnie tracimy wody opadowej. Taka woda zamiast gromadzić się w podłożu, kierowana jest do kanału ściekowego. Jeśli jest to możliwe, tam gdzie nie przewidujemy intensywnego ruchu pojazdów, budujmy nawierzchnie przepuszczalne. Nie muszą być ziemne czy żwirowe, mogą być układane z drobnych elementów (np. kostka betonowa, kamienna, kamień łamany lub klinkier) na podsypce piaskowej. Ważne, by woda, jaka się na nich znajdzie, mogła przesiąknąć w głąb ziemi. Zadbajmy też o to, by nadmiar wody spływał pod rośliny, a nie do kanałów ściekowych. Można to osiągnąć poprzez zaprojektowanie odpowiedniego spadku powierzchni utwardzonych. Oczka wodne i strumienie zatrzymują wodę opadową, która parując stopniowo wraca do atmosfery. Warto też zbierać i wykorzystywać deszczówkę, np. do podlewania roślin, czy do prac porządkowych.

 

Jak nie zanieczyszczać powietrza?

Pod żadnym pozorem nie można spalać śmieci w ogniskach. Oddzielmy roślinnością wjazd do garażu od pozostałej części działki. Ograniczymy w ten sposób rozprzestrzenianie się spalin, ponieważ rośliny mają zdolność pochłaniania oraz przetwarzania szkodliwych dla nas związków. Rozważmy, czy  musimy używać w ogrodzie tylu elektrycznych i spalinowych narzędzi. Jeśli jednak zdecydujemy się na ich użycie, to wybierajmy urządzenia, które dzięki swojej nowatorskiej konstrukcji emitują mniej zanieczyszczeń, a do pił łańcuchowych używajmy olejów biodegradowalnych. Warto też zainwestować w kosiarkę napędzaną energią słoneczną.

 

Czystość gleby w ogrodzie

To, co wylewamy czy rozsypujemy w swoim ogrodzie, ma negatywny wpływ na środowisko. Szkodliwe są detergenty, resztki kosmetyków oraz inne substancje chemiczne codziennego użytku, również środki ochrony roślin. Nawozy chemiczne po kilku latach stosowania spowodują jałowienie gleby, ponieważ powstają z nich związki niedostępne dla roślin, a kumulujące się w podłożu. Aby dbać o czystość gleby w ogrodzie używajmy tylko nawozów naturalnych. Obornik, kompost, zielony nawóz, mielona kora są całkowicie rozkładane w glebie do postaci, z której rośliny mogą pobierać substancje odżywcze. Starajmy się unikać chemicznych środków owado, grzybo oraz bakteriobójczych, a sięgajmy po preparaty biologiczne.

 

Zanieczyszczenia gruntu to problem, który pojawia się nie tylko na terenach poprzemysłowych. Niestety, ale przeprowadzanie badań środowiska gruntowo – wodnego jest wciąż bagatelizowane. Niebezpieczne substancje chemiczne w ziemi mogą poważnie zagrażać naszemu zdrowiu. Nie zapominajmy więc o sprawdzeniu stanu naszej gleby i przeprowadźmy badanie gruntu. Im wcześniej wykryte zostaną zanieczyszczenia, tym szybciej będzie możliwe przeprowadzenie remediacji, a dzięki temu nasze zdrowie nie będzie już narażane na działanie toksycznych substancji.