Palenie liści i gałęzi na działce było kiedyś powszechnie stosowaną praktyką. W świetle obecnych przepisów palenie liści, jak i palenie gałęzi na działkach, są zabronione i grozi za to kara mandatu. Podpowiadamy, jak prawidłowo pozbywać się odpadów zielonych z ogrodu.

 

Przepisy zakazujące palenia liści oraz gałęzi

Zakaz spalania liści oraz gałęzi na działkach obowiązuje na mocy Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., z późniejszymi jej zmianami. Kluczowe są tu dwa artykuły tej ustawy:

– art. 30 – zakazuje przetwarzania odpadów (w tym spalania) poza instalacjami i urządzeniami do tego przeznaczonymi, zwalniając jednocześnie z tego zakazu osoby prowadzące kompostowanie na potrzeby własne. Oznacza to, że nie wolno na działce spalać odpadów roślinnych ale możemy je kompostować.

– art. 31, który w pkt. 7 dopuszcza spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, chyba że są one objęte obowiązkiem selektywnego zbierania.

Do niedawna powoływano się na art. 31., pozwalający na samodzielne spalanie liści oraz gałęzi na działkach i o tym czy wolno spalać suche liście, czy gałęzie decydowały lokalne przepisy gminne. Obecnie wszyscy jesteśmy objęci obowiązkiem segregowania śmieci, a gminy mają obowiązek selektywnego zbierania tych odpadów, co oznacza, że samodzielnie na działkach spalać liści nie można.

Jeśli nie będziemy się do tych przepisów stosowali, to art. 145 Kodeksu wykroczeń pozwala nałożyć mandat na osobę zanieczyszczającą dymem sąsiednie posesje w wysokości do 500 zł.

Również na terenie ogródków działkowych spalania liści i gałęzi zabrania regulamin ROD – mówi o tym § 68 [Zakazy porządkowe], który w pkt. 5 zabrania spalania na terenie ROD wszelkich odpadów oraz resztek roślinnych.

 

Co robić z liśćmi oraz gałęziami, których nie wolno nam spalić?

Suche liście, gałęzie po cięciu, skoszoną trawę, łodygi, kwiaty, czy chwasty trzeba dostarczyć do lokalnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. PSZOK-i znajdziemy na terenie każdej gminy, które przyjmują śmieci nieodpłatnie, jednak mające limity ilościowe. Dużo gmin organizuje też odbiory odpadów zielonych. Są one prowadzone cyklicznie – szczegółowe informacje znaleźć można na stronach internetowych urzędów miast oraz gmin. Odpady przed odbiorem musimy zapakować w worki.

Nie zapominajmy, że liście i pocięte gałęzie są dobrym materiałem na kompost i warto je wykorzystać. Na bazie liści powstaje wartościowa ziemia liściowa, a suche liście mogą stanowić ściółkę i być dobrym materiałem do okrywania roślin i bylin na zimę. Dla osób nie posiadających kompostownika, możliwe jest kompostowanie liści w workach foliowych. Po napełnieniu liśćmi należy zawiązać i wykonać w nich otwory, by do środka docierał tlen. Pamiętajmy, że do kompostowania i okrywania roślin nie można wykorzystywać liści porażonych przez choroby i szkodniki. Takie liście możemy oddać do PSZOK-u.