Altanka to marzenie niejednego działkowicza. To nie tylko kryjówka przed nadmiernym słońcem lub deszczem, ale także idealne miejsce do odpoczynku i spożycia posiłku w gronie najbliższych. Jakie formalne wymagania musimy spełnić, aby cieszyć się przydomową altaną?

 

Czy potrzebujemy zezwolenia?

Odpowiedź zależy od wielkości altany oraz tego, czy na naszej posesji znajduje się już podobny obiekt. Według ogólnej definicji altana to lekka budowla stawiana w ogrodzie. Jednak tej ani żadnej innej definicji nie znajdziemy w przepisach prawnych. W Prawie budowlanym używa się tego sformułowania, jednak nieprecyzyjnie, co sprawia, że interpretacje tych przepisów są rozbieżne. Jeśli organ administracyjny rozumie altanę jako obiekt małej architektury to do ich budowy nie jest potrzebne żadne zezwolenie (art. 3 pkt 4 Prawa budowlanego). Niektóre urzędy zaś traktują ją jako obiekt budowlany wymagający urzędowego zatwierdzenia (art. 28-30 Prawa budowlanego).

 

Zgłoszenie budowlane czy pozwolenie na budowę?

Wg Prawa budowlanego wznoszenie takich budowli jak: wiaty, budynki gospodarcze, ogrody zimowe czy omawianej w artykule altany przy spełnieniu odpowiednich warunków nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Jeśli sytuacja dotyczy budowy poza rodzinnymi ogrodami działkowymi formalności wyglądają trochę inaczej. Po pierwsze altana nie może być większa niż 35 m2, a po drugie łączna liczba tego typu obiektów nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 działki. Spełniając tylko jeden z tych warunków musimy wystąpić o zgodę na budowę. W przypadku, gdy spełnimy obydwa warunki sprawa staje się prostsza, ponieważ jedyne co musimy zrobić to ową budowę zgłosić.

Należy jednak być ostrożnym, ponieważ nie wszystkie organy administracji architektoniczno-budowlanej zgadzają się z takim stanowiskiem. Część z nich uznaje, że powierzchnia działki, na której chcemy postawić altanę musi wynosić przynajmniej 500 m2. W praktyce oznaczałoby to, że po zgłoszeniu budowy można postawić altankę wyłącznie na większej działce. W orzecznictwie widnieje jednak pogląd, że ograniczenie względem powierzchni działki dotyczy przypadku, kiedy na działce znajduje się takich budowli więcej niż jedna. To właśnie wtedy minimalna powierzchnia działki wynosić musi 500 m2. W momencie, gdy chcemy wybudować tylko jeden taki obiekt nie potrzebujemy pozwolenia. Jeśli nasza budowla zostanie uznana za nielegalną będziemy zmuszeni ją rozebrać albo zalegalizować za odpowiednią opłatą.

Skoro przygotowując się do budowy altany musimy poświęcić trochę czasu na dopełnienie formalności, to czemu nie znajdziemy chwili, aby sprawdzić co kryje się w ziemi, na której mieszkamy? Badanie gleby nie kosztuje wiele, a dzięki wczesnemu wykryciu zanieczyszczeń gruntu może w zdecydowanym stopniu obniżyć koszty potencjalnej remediacji. Dzięki temu będziemy spokojni, że żadne niebezpieczne substancje nie zagrażają naszemu zdrowiu.