Kiedy etap załatwiania formalności masz już za sobą, przymierzasz się do rozpoczęcia prac budowlanych. Zanim wbijesz pierwszą łopatę w ziemię, powinieneś zadbać jeszcze o odpowiednie przygotowanie działki.

Budowa domu to złożony i kosztowny proces, dlatego już na starcie warto postarać się, aby kolejne fazy realizacji inwestycji przebiegały bez żadnych komplikacji. O czym musisz wiedzieć? Przeczytaj uważanie nasz krótki poradnik.

Po pierwsze organizacja budowy

Powinieneś zacząć od organizacji placu budowy, czyli ogrodzenia i uprzątnięcia terenu, na którym niebawem rozpoczną się prace. Przed rozpoczęciem budowy trzeba wyznaczyć granice działki oraz zarys budynku. To zadanie geodety, który na podstawie planów i map wytyczy w odpowiednich miejscach punkty graniczne.

Jako inwestor powinieneś zadbać o bezpieczeństwo wykonawców, ale też sąsiadów i przypadkowych osób, które mogą pojawić się w okolicy. Podstawą jest ogrodzenie placu budowy, które zgodnie z przepisami nie może być niższe niż 1,5 m i musi zostać wykonane w sposób niestwarzający zagrożenia dla ludzi. Jeśli nie ma możliwości zbudowania ogrodzenia, można posłużyć się tablicami ostrzegawczymi.

Za wszelkie kwestie związane z bezpieczeństwem i organizacją terenu odpowiada kierownik budowy. To w jego gestii leży przygotowanie i zagospodarowanie placu budowy oraz zorganizowanie robót.

Po drugie przygotowanie terenu

Kolejny krok to wyrównanie terenu i pozbycie się wszelkich zbędnych elementów takich jak przeszkadzające drzewa, krzewy czy kamienie. To ostatni moment, aby przeprowadzić badanie ziemi. Na tym etapie wykrycie jakichkolwiek szkodliwych substancji pozwoli zaplanować i przeprowadzić odpowiednie działania (np. remediacje), zanim ruszą prace budowlane. W ten sposób zminimalizujesz koszty oczyszczenia gruntu, którego przeprowadzenie w późniejszej fazie realizacji inwestycji jest dużo droższe.

Przed budową trzeba też sprawdzić wytrzymałość gruntu, jego strukturę oraz poziom wód gruntowych. Rozpoznanie geologiczne najlepiej jest zlecić profesjonalnej firmie, która dokona pomiarów i na postawie wyników z laboratorium przygotuje dokumentację z wytycznymi dotyczącymi budowy domu.

Dokładne sprawdzenie gruntu zwiększa szanse na to, że kolejne etapy prac będą przebiegały zgodnie z harmonogramem.

Po trzecie uzbrojenie działki

Działka przed wkroczeniem ekip budowlanych powinna zostać wyposażona w niezbędne media takie jak prąd i woda. W najlepszej sytuacji wystarczy kilka wizyt w rejonowym zakładzie energetycznym oraz urzędzie gminy. Jest to możliwe, jeśli w pobliżu istnieją już sieci elektroenergetyczne i wodno-kanalizacyjne, co skraca czas oczekiwania na wykonanie przyłączy.

O tym, jakie są możliwości (warunki techniczne) przyłączenia do sieci, zwykle wiadomo już w momencie dopełniania formalności związanych z rozpoczęciem budowy. Jest to warunek otrzymania pozwolenia na budowę. Już wtedy warto rozpocząć starania o przyłączenie do sieci, ponieważ cały ten proces może potrwać nawet kilka miesięcy. W najgorszym przypadku będziesz musiał rozważyć wybudowanie własnej studni oraz skorzystanie, przynajmniej na początku, z agregatów prądotwórczych.