Budowa domu to złożony proces, dlatego już na starcie warto postarać się, żeby kolejne fazy realizacji inwestycji przebiegały bez komplikacji. O czym warto pamiętać?

 

Organizacja budowy

Najpierw powinniśmy zacząć od organizacji placu budowy – ogrodzenia i uprzątnięcia terenu, na którym rozpoczną się prace. Przed rozpoczęciem rozbudowy należy wyznaczyć granice działki i zarys budynku – to zadanie geodety, który na podstawie planów, map wytyczy w odpowiednich miejscach punkty graniczne. Należy pamiętać też o tym, żeby zadbać o bezpieczeństwo nie tylko wykonawców, ale i sąsiadów, czy przechodniów. Podstawą jest ogrodzenie placu budowy (nie może być niższe niż 1,5 m i musi być wykonane w sposób niestwarzający zagrożenia dla ludzi). Jeśli nie mamy możliwości zbudowania ogrodzenia, będzie można posłużyć się tablicami ostrzegawczymi. Za wszelkie kwestie związane z bezpieczeństwem i organizacją terenu odpowiada kierownik budowy. To w jego gestii leży przygotowanie i zagospodarowanie placu budowy oraz zorganizowanie robót.

 

Przygotowanie terenu

Czyli wyrównanie terenu oraz pozbycie się wszystkich zbędnych elementów – drzewa, krzewy, kamienie. Jest to też moment, w którym powinno się przeprowadzić badanie gruntu. Na tym etapie wykrycie szkodliwych dla zdrowia substancji pozwoli zaplanować i przeprowadzić odpowiednie działania – remediację, zanim ruszą prace budowlane. W ten sposób zmniejszymy koszty oczyszczenia gruntu, którego przeprowadzenie w późniejszej fazie realizacji inwestycji jest droższe. Przed budową trzeba też sprawdzić wytrzymałość gruntu, jego strukturę i poziom wód gruntowych. Dokładne sprawdzenie gruntu zwiększy szanse na to, że kolejne etapy prac przebiegną zgodnie z harmonogramem.

 

Uzbrojenie działki

Działka przed wejściem ekipy budowlanej powinna zostać wyposażona w niezbędne media, takie jak prąd i woda. Najczęściej wystarczy złożyć parę wizyt w rejonowym zakładzie energetycznym i urzędzie gminy. Jeśli w pobliżu istnieją już sieci elektroenergetyczne i wodno-kanalizacyjne, to skróci  czas oczekiwania na wykonanie przyłączy. O tym, jakie są warunki techniczne przyłączenia do sieci, zwykle wiadomo już w momencie dopełniania formalności rozpoczynających budowę – jest to warunek otrzymania pozwolenia na budowę. Już wtedy lepiej rozpocząć starania o przyłączenie do sieci, ponieważ proces ten może potrwać nawet kilka miesięcy.