Dlaczego segregacja odpadów jest tak ważna? Statystycznie każdy z nas wytwarza w ciągu roku aż 360 kg śmieci! Istotnym argumentem przemawiającym za segregacją śmieci jest oczywiście ochrona środowiska naturalnego. Sortowanie śmieci oraz późniejsze odzyskiwanie z nich różnych surowców to skuteczna metoda, aby zapobiec stopniowemu przepełnianiu się składowisk odpadów. Recykling umożliwia nam także wyraźne ograniczenie zużycia surowców naturalnych różnego typu.

 

Zmiany w przepisach

Od Nowego Roku weszły nowe przepisy dotyczące segregacji opadów komunalnych. Do końca 2018 roku obowiązywały trzy kontenery. Teraz śmieci należy dzielić na pięć pojemników, a od marca także na sześć. Śmieciowa rewolucja to efekt propozycji Ministerstwa Środowiska, które mają pomóc Polsce osiągnąć wymagany przez Unię Europejską 50-procentowy poziom recyklingu do 2020 roku.

 

Jak prawidłowo segregować odpady?

  1. papier – kolor niebieski (czyste opakowania z papieru i tektury, gazety, czasopisma i ulotki, kartony, zeszyty, papier biurowy),
  2. metale i tworzywa sztuczne – kolor żółty (puste opakowania, zgniecione butelki plastikowe, zakrętki od butelek i słoików, plastikowe opakowania, torebki, worki foliowe, kartony po sokach i mleku, zgniecione puszki po napojach i żywności),
  3. szkło – kolor zielony (puste opakowania szklane, butelki szklane, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach, puste szklane opakowania po lekach),
  4. bio – kolor brązowy (odpadki warzywne i owocowe, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie, zwiędłe kwiaty oraz rośliny doniczkowe, resztki jedzenia bez mięsa, kości oraz tłuszczów zwierzęcych),
  5. zmieszane – kolor czarny (resztki mięsne oraz kości, mokry, zabrudzony papier, zużyte materiały higieniczne, w tym pieluchy jednorazowe, żwirek z kuwet dla zwierząt, potłuczone szkło i lustra, tekstylia); do pojemnika na odpady zmieszane wrzucamy tylko to, czego nie udało się rozdzielić do wymienionych pojemników na odpady segregowane.
  6. odpady zielone – kolor szary (liście, skoszona trawa, rozdrobnione gałęzie)

 

Bioodpady trafiają teraz do biogazowni

Kluczową zmianą, jaka obowiązuje od 1 kwietnia, jest konieczność oddzielania od odpadów zmieszanych resztek biodegradowalnych. Chodzi o obierki z owoców i warzyw, ogryzki, skorupki z jajek czy fusy z kawy i herbaty (bez kości i mięsa). Dotychczas wszystkie te śmieci lądowały razem w miejskiej Ekospalarni, która wytwarza z nich energię elektryczną i cieplną. Po zmianach bioodpady są odbierane osobno i przewożone do specjalnych instalacji, czyli biogazowni.

 

Recykling tworzyw sztucznych chroni nasze gleby i wody gruntowe

Zwróćmy uwagę, że od tego, w jaki sposób rozdzielimy odpady, zależy, ile z nich zostanie poddanych recyklingowi. Wyspecjalizowana firma odbiera poszczególne grupy śmieci i zawozi je do zakładu gospodarowania odpadami. Tam wszystkie śmieci są poddawane procesowi oczyszczania, a te nieposegregowane trafiają do sortowni, gdzie zostają wyodrębnione na te nadające się do dalszego odzysku. Po całym tym procesie odpady są przekazywane do recyklerów, którzy je przetwarzają, nadając im „drugie życie”. Pamiętajmy także, aby zgnieść butelki i puszki oraz złożyć kartony przed wyrzuceniem ich do kosza. Jeśli wyrzucamy opakowania to koniecznie bez zawartości czy resztek produktów. Żadnych słoików czy opakowań nie trzeba myć, ważne, aby zostały tylko dobrze opróżnione.

Jeśli jesteśmy już przy ochronie gleby i wód gruntowych to warto przypomnieć, że to właśnie tam kryje się wiele niebezpiecznych substancji. Dlatego ważne jest, aby szukać danych potwierdzających przebadanie środowiska gruntowo-wodnego. Jeśli wystąpi potrzeba przeprowadzenia remediacji nie zwlekajmy – im wcześniej zaplanujemy oczyszczanie gruntu, tym tańszy będzie koszt przeprowadzenia tego procesu.

 

Palenie gałęzi i liści przyczyną trującego smogu

Spalanie liści, traw czy gałęzi przyczynia się do powstawania zanieczyszczenia powietrza. Rośliny przyswajają różne substancje z gleby, a ich spalanie powoduje, że do powietrza trafiają niemal wszystkie, poza węglanami i siarczanami, składniki smogu. Paląc liście emitujemy więc m.in. toksyczne i rakotwórcze dioksyny, azotany.

Nie wolno spalać liści również w rodzinnych ogródkach działkowych. Zakaz spalania na terenie działek wszelkich odpadów i resztek roślinnych znajdziemy w regulaminie uchwalonym przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców.

Kary za niestosowanie się do art. 71. ustawy o odpadach grożą wysokimi karami. Osoby, które dopuszczą się takiego wykroczenia mogą zostać ukarane mandatem do 500 zł, a w zależności od okoliczności, sprawa może także trafić również do sądu.

W przypadku ogniska rozpalanego rekreacyjnie, kiedy wykorzystujemy drewno do pieczenia kiełbasek, nie jest to zabronione, gdyż nie jest to pozbywanie się odpadów. Oczywiście w takich sytuacjach należy szczególnie pamiętać o bezpieczeństwie pożarowym.

 

Świadomość ekologiczna jest rzeczą niezwykle ważną, dlatego warto poznać podstawowe i całkiem proste zasady recyklingu, by jak najszybciej zacząć je wdrażać. Pamiętajmy, że recykling to dobra praktyka ochrony środowiska na co dzień!

 

 

 

 

Weronika Walenciak