Przed zimą należy odpowiednio zadbać o glebę w ogrodzie. Odpowiednie przygotowanie wzmocni rośliny przed mrozami oraz zapewni obfite kwitnienie i owocowanie w kolejnym roku. Podpowiadamy, jakie zabiegi należy wykonać przed zimą.

 

Nawożenie

Oczyszczone z pozostałości roślin podłoże warto wzbogacić nawozami organicznymi. Szczególnie przydatny jest obornik, kompost czy nawozy zielone. Każdorazowo nawóz powinno się przekopać i wymieszać z ziemią. To dobry dodatek służący do użyźniania gleb piaszczystych i rozluźniania gleb ciężkich (gliniastych).

Przekopywanie

Jesienne przekopywanie ziemi jest korzystnym zabiegiem dla gleby. Poprawia warunki fizyczne gleby, wpływa na jej żyzność, dzięki czemu warunki wzrostu roślin są lepsze. Głębokie przekopanie ziemi możemy przeprowadzić tylko późną jesienią, ponieważ struktura mikroorganizmów, która zostaje naruszona do wiosny zostanie odbudowana. Dzięki temu zabiegowi gleba ulega rozluźnieniu oraz napowietrzeniu w warstwie, w której intensywnie rozwijają się korzenie roślin.

Wapnowanie

Wapnowanie przeprowadzamy, gdy podłoże jest zbyt kwaśne. Zabieg ten wpływa nie tylko na zmianę pH, ale również poprawia strukturę oraz jakość gleby. Dawki tlenku wapnia (CaO) zależą od odczynu i rodzaju gleby. Oblicza się  ją sprawdzając procent tlenku wapnia w poszczególnych nawozach. Na glebach ciężkich należy użyć większą ilość nawozu niż na glebach lekkich.

Przedzimowa orka

Zabieg ten pozwala odchwaścić teren, spulchnić oraz napowietrzyć glebę. Wykonujemy go późną jesienią, pozostawiając ziemię w tzw. „ostrej skibie”. Wysztorcowane skiby mają później największą powierzchnię wystawioną na korzystne działanie czynników atmosferycznych zimą. Orkę płytką przeprowadza się na głębokość 10 -15 cm, a głęboką na 25 – 30 cm.

Zacznij od badania gleby

Jeśli nasza ziemia jest zanieczyszczona, to nawet najbardziej dokładne i profesjonalne zabiegi nie wystarcząNajlepszym sposobem na zadbanie o nasz ogród jest przeprowadzenie badań środowiska gruntowo – wodnego, a w razie potrzeby przeprowadzenie remediacji. Uchroni to nasze zdrowie przed niekorzystnym działaniem chemicznych substancji w ziemi.

Dowiedz się więcej od specjalistów REMEA!