Czym kierują się Polacy kupując mieszkanie? Przede wszystkim jego ceną (67 proc. ankietowanych) oraz kosztami eksploatacji i utrzymania (60 proc.). Duże znaczenie ma dla nas także bezpieczeństwo w danym miejscu. Okazuje się, że kwestie środowiskowe i ekologiczne są dla większości badanych o wiele bardziej istotne, niż prestiżowa lokalizacja czy dodatkowe udogodnienia lokalu.

SW Research zapytał Polaków, którzy w ciągu najbliższych dwóch lat przymierzają się do zakupu mieszkania z rynku pierwotnego o to, jakie aspekty będą dla nich najistotniejsze przy wyborze nieruchomości. Poza czynnikami finansowymi, kluczową rolę odgrywa standard wykonania (54,3 proc.) oraz jakość użytych materiałów (51,4 proc.). Na metraż oraz rozbudowaną infrastrukturę komunikacyjną, czyli dostęp do punktów handlowo-usługowych, szkół czy przedszkoli w okolicy priorytetowo zwraca uwagę kolejno 45 proc. i 43,6 proc. badanych.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Potencjalni nabywcy mieszkań zostali zapytani również o czynniki wpływające na komfort życia. Kluczowe znaczenie w tym aspekcie ma bezpieczeństwo miejsca, w którym będzie znajdować się dom lub budynek mieszkalny. Jako priorytet wskazało na to ponad 66 proc. badanych. Kwestia ta jest ważniejsza nawet od poczucia prywatności (55,1 proc.) oraz dodatkowych „prestiżowych” udogodnień, takich jak bezpłatny basen w budynku, czy siłownia (17,3 proc.).

Coraz więcej Polaków zwraca uwagę również na stan środowiska w okolicy. Więcej niż co piąty nabywca decyzję o zakupie nieruchomości będzie uzależniał od aspektów ekologicznych otoczenia, a 21,4 proc. ankietowanych przyznało, że nadrzędne znaczenie ma dla nich badanie zanieczyszczenia ziemi. Niemal taki sam odsetek (21 proc.) pierwszoplanowo traktuje stosowanie przez dewelopera rozwiązań ekologicznych.

Coraz więcej nabywców, coraz mniej terenów

Rynek nieruchomości w minionym roku odnotował kilka rekordów. Chętnych na zakup mieszkania jest coraz więcej, jednak bezpiecznych terenów pod budowę osiedli coraz mniej. To dlatego deweloperzy chętnie wykorzystują tereny poprzemysłowe – często zlokalizowane w pobliżu centrów miast. Należy jednak pamiętać, że teren, na którym prowadzona była działalność przemysłowa, może zawierać zanieczyszczenia chemiczne niebezpieczne dla ludzi i dla środowiska. Przed rozpoczęciem inwestycji warto przeprowadzić badanie ziemi, pod kątem substancji powodujących ryzyko i w razie potrzeby oczyszczać, czyli poddać ją remediacji. O stan gruntów najlepiej pytać dewelopera jeszcze przed zakupem mieszkania. Pozostałe kwestie, o które warto dopytać dewelopera przed zakupem mieszkania znajdziesz na naszej liście o co pytać dewelopera.

*Badanie „O co pytają Polacy kupując mieszkanie” zostało przeprowadzone na przełomie 2017 i 2018 roku przez agencję SW Research metodą CAWI na grupie N=403 osób powyżej 25 roku życia w ramach kampanii informacyjnej „Gruntownie badamy zanim zamieszkamy”.