Zakres stosowania metod remediacji gleb

Rodzaj substancji zanieczyszczającej

Związki organiczne
Związki nieorganiczne

Metoda remediacji

Metoda fizyczna

Usunięcie/zastąpienie zanieczyszczonej gleby

Metoda fizyczna

Spalanie/piroliza

Metoda fizyczna

Zeszklenie

Metoda fizyczna

Desorpcja termiczna

Metoda fizyczna

Ekstrakcja parowa z gleby

Metoda fizyczna

Izolacja i zabezpieczenie gleby skażonej radioaktywnie

Metoda fizyczna

Ekstrakcja parowa in situ napowietrzanie

Metoda fizyczna

Wspomagana termicznie ekstrakcja parowa z gleby

Metoda fizyczna

Izolacja zanieczyszczonego terenu (bariery izolacyjne pionowe i poziome)

Metoda fizyczna

Elektroremediacja

Metoda chemiczna

Mycie gleby

Metoda chemiczna

Przemywanie gleby in situ

Metoda chemiczna

Fizykochemiczna i chemiczna immobilizacja zanieczyszczeń in situ

Metoda chemiczna

Dehalogenacja

Metoda chemiczna

Ekstrakcja rozpuszczalnikowa

Metoda chemiczna

Chemiczne i fotochemiczne utlenianie/redukcja

Metoda biologiczna

Kompostowanie

Metoda biologiczna

Bioreaktory/filtry biologiczne

Metoda biologiczna

Bioremediacja

Metoda biologiczna

Fitoremediacja

Metoda fizyczna

Usunięcie/zastąpienie zanieczyszczonej gleby

Metoda fizyczna

Spalanie/piroliza

Metoda fizyczna

Zeszklenie

Metoda fizyczna

Desorpcja termiczna

Metoda fizyczna

Ekstrakcja parowa z gleby

Metoda fizyczna

Ekstrakcja parowa in situ napowietrzanie

Metoda fizyczna

Wspomagana termicznie ekstrakcja parowa z gleby

Metoda fizyczna

Elektroremediacja

Metoda chemiczna

Mycie gleby

Metoda chemiczna

Przemywanie gleby in situ

Metoda chemiczna

Ekstrakcja rozpuszczalnikowa

Metoda chemiczna

Chemiczne i fotochemiczne utlenianie/redukcja

Metoda biologiczna

Kompostowanie

Metoda biologiczna

Bioreaktory/filtry biologiczne

Metoda biologiczna

Bioremediacja

Na podstawie opracowania “Technologie rekultywacji gleb – monografia”, red. Gworek B., Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa, 2004.

Objaśnienia

Wybierz rodzaj substancji zanieczyszczającej (związek organiczny lub nieorganiczny), aby dowiedzieć się jakie są dostępne metody remediacji.

– metoda odpowiednia w odniesieniu do danego zanieczyszczenia

– ograniczona możliwość zastosowania w odniesieniu do danego zanieczyszczenia

*Pojęcie „związki ropopochodne” obejmuje cięższe, trudniej parujące produkty destylacji ropy naftowej