Smog to zjawisko, które jest dla nas śmiertelnie niebezpieczne. Najlepszym sposobem na poprawę stanu powietrza jest zwrócenie uwagi na zanieczyszczenia pochodzące z indywidualnych źródeł ogrzewania. Podpowiadamy, jakie wybrać urządzenia grzewcze, które nie zanieczyszczą powietrza.

 

Pierwszy krok do walki ze smogiem

Jednym z pierwszych kroków jakie powinniśmy uczynić to właściwa izolacja nowych domów oraz termomodernizacja starych budynków. Pozwoli to na utrzymanie optymalnej temperatury w budynku jak najmniejszym nakładem. Mniejsze zapotrzebowanie na ciepło (dobrze ocieplony dom, z którego nie ucieka ciepło) to tańsza (o mniejszej mocy) instalacja, a także mniej zużytego paliwa.

 

Co możemy zrobić?

Pomimo wprowadzania różnego rodzaju kar, w polskich domach nadal są spalane śmieci, które emitują do atmosfery szkodliwe związki, tj: dwutlenek siarki, metale ciężkie i cyjanowodór, które mogą wywoływać choroby nowotworowe. Według danych Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami niska emisja stanowi źródło aż 52% pyłu PM10. Najprostszą drogą do ograniczenia zawartości tego pyłu w powietrzu jest zaprzestanie spalania paliw stałych oraz wymiana kotłów na bardziej ekologiczne.

 

Ekologiczne źródła ciepła

Biomasa  kotły na pellet są praktycznie bezobsługowe – automatyczny podajnik paliwa sprawia, że uzupełnianie paliwa może następować co kilka dni. Dla efektywnego spalania ważne jest, by zaopatrywać się w pellet jak najlepszej jakości (1 klasy).

Kotły kondensacyjne na gaz i olej opałowy – wykorzystują ciepło ze skraplania pary wodnej pochodzące ze spalin. Charakteryzują się wysoką sprawnością spalania i są wygodne w użytkowaniu oraz emitują mniej szkodliwych substancji.

Pompy ciepła – należy je łączyć z niskotemperaturowym ogrzewaniem podłogowym, wówczas bowiem układ grzewczy osiągnie najwyższą sprawność. Największą przeszkodą w wyborze tego urządzenia są ogromne nakłady inwestycyjne. Jednak dzięki licznym programom istnieje szansa na uzyskanie bezzwrotnej dotacji w wysokości do 90% kosztów kwalifikowanych na zakup albo wymianę starego kotła.

 

Toksyczne dla zdrowia substancje docierają do nas także z ziemi. Nie przebadana gleba wiąże się z ryzykiem działania szkodliwych substancji.  Dzięki badaniu gruntu dowiemy się, czy nasza gleba jest wolna od zanieczyszczeń, czy konieczne będzie przeprowadzenie remediacji. Im szybciej wykryjemy zagrożenie, tym zdrowie nasze i naszych bliskich będzie bezpieczne.