Jak możemy przyczynić się do poprawy stanu powietrza? Zwróćmy uwagę na zanieczyszczenia pochodzące z indywidualnych źródeł ogrzewania. Podpowiadamy, jakie wybrać urządzenia grzewcze, które nie zanieczyszczą powietrza.

 

Skuteczna walka ze smogiem

Pierwszym krokiem powinna być właściwa izolacja nowych domów oraz termomodernizacja starych budynków. Dzięki temu będzie utrzymywana optymalna temperatura w budynku jak najmniejszym nakładem. Mniejsze zapotrzebowanie na ciepło (prawidłowo ocieplony dom, gdzie nie ucieka ciepło) to tańsza instalacja i mniej zużytego paliwa.

 

Co my możemy zrobić?

Niestety, ale w polskich domach cały czas są spalane śmieci, które emitują do atmosfery szkodliwe związki: dwutlenek siarki, metale ciężkie i cyjanowodór, które mogą wywoływać choroby nowotworowe. Według danych Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami niska emisja stanowi źródło aż 52% pyłu PM10. Najprostszą drogą do ograniczenia zawartości tego pyłu w powietrzu jest zaprzestanie spalania paliw stałych i wymiana kotłów na ekologiczne.

 

Wybór ekologicznych źródeł ciepła

Olej opałowy i kotły kondensacyjne na gaz – wykorzystują ciepło ze skraplania pary wodnej ze spalin. Charakteryzują się wysoką sprawnością spalania, są wygodne w użytkowaniu i emitują mniej szkodliwych substancji.

Biomasa – kotły na pellet są praktycznie bezobsługowe. Dzięki automatycznemu podajnikowi paliwa jego uzupełnianie może następować co kilka dni. Dla efektywnego spalania ważne jest, by zaopatrywać się w pellet jak najlepszej jakości.

Pompy ciepła – trzeba łączyć je z niskotemperaturowym ogrzewaniem podłogowym – wtedy układ grzewczy osiągnie najwyższą sprawność. Największą przeszkodą tego urządzenia są ogromne nakłady inwestycyjne. Jednak dzięki licznym programom istnieje szansa na uzyskanie bezzwrotnej dotacji w wysokości do 90% kosztów kwalifikowanych na zakup lub wymianę starego kotła.

 

Nie przebadana ziemia wiąże się z ryzykiem działania szkodliwych substancji, dlatego już teraz zastanówmy się nad badaniem gruntu. Pozwoli to ustalić, czy docierają z niej toksyczne dla naszego zdrowia substancje.