Od 2020 roku każde miasto w Polsce musi odzyskiwać połowę z masy odpadów komunalnych. W pogoni za tym wynikiem obowiązują nas nowe przepisy dotyczące segregacji. Podpowiadamy, jak prawidłowo segregować odpady.

 

Dodatkowy pojemnik na bioodpady

Obok dotychczasowych pojemników m.in. na szkło, papier czy plastik trzeba zaopatrzyć się także w pojemnik na odpady biodegradowalne. Obowiązkowy jest dodatkowy pojemnik w kolorze brązowym ze specjalnym oznaczeniem bioodpadów. Nie musi być to specjalistyczny pojemnik do długotrwałego przechowywania odpadów biodegradowalnych. Wystarczy tradycyjny pojemnik o pojemności co najmniej 120 litrów. Pojemnik możemy oznaczyć poprzez fabrycznie naniesione oznaczenie rodzaju odpadów lub w formie naklejki w widocznym miejscu. W niektórych gminach alternatywą dla pojemnika na bioodpady może być nasz własny kompostownik.

 

Co wrzucać do pojemników na bioodpady?

Do tych pojemników nie możemy wrzucać wszystkich odpadów pochodzenia organicznego. Przez odpady biodegradowalne ustawa obejmuje warzywa, obierki, kwiaty, roślinne resztki jedzenia tj.: ziemniaki, surówki itp. Dodatkowo możemy wrzucać jaja, fusy po kawie i herbacie, liście, gałązki i skoszoną trawę. Nie można natomiast wrzucać kości oraz resztek zwierzęcych. Te odpady muszą znaleźć się w pojemniku na odpady zmieszane.

 

Kara za brak segregacji

Nie ma już możliwości złożenia deklaracji o braku segregowania odpadów, ponieważ jest to obowiązkowe dla każdego mieszkańca. Gdy firma odbierająca odpady zauważy brak segregowania i nadmierne wykorzystywanie pojemnika na odpady zmieszane, to samorząd ma prawo nałożyć na taką osobę opłatę sankcyjną. Może ona wynieść od 2 do 4 razy większej opłaty standardowej.

 

Skąd wynikają zmiany?

Od 2020 r. zgodnie z nowym prawem gminy muszą odzyskiwać z odpadów co najmniej 50% surowców wtórnych, co wpływa na konieczność zmian w ich odbieraniu oraz generuje wydatki w związku z nowymi inwestycjami. Wzrost cen gospodarowania odpadami (także w całej Europie) wynika również z zakazu importu odpadów wprowadzony przez Chiny, które były wcześniej największym światowym odbiorcą odpadów z papieru i plastiku.

 

Świadomość ekologiczna jest rzeczą bardzo ważną, dlatego stosujmy się do nowych zasad segregacji śmieci. Nie zapominajmy również o naszej glebie, ponieważ mogą być w niej zawarte niebezpieczne substancje. Zadbajmy o jej jakość poprzez badanie gruntu i remediację, czyli jego oczyszczanie. Nie zapominajmy o tym, ponieważ od stanu gleby zależy bezpieczeństwo nasze i naszych bliskich.