Od chwili wyboru wymarzonego mieszkania, do momentu odebrania kluczy, na przyszłego właściciela czeka szereg formalności, związanych ze sfinalizowaniem zakupu. Jest to ostatni moment na zweryfikowanie najistotniejszych kwestii związanych z nabywaną nieruchomością.

Jakich? Podpowiadamy na co zwrócić uwagę przy zakupie mieszkania, oraz o czym warto wiedzieć jeszcze zanim złożysz swój podpis na umowie zakupu mieszkania.

Przeczytaj prospekt informacyjny

Zanim dokonasz zakupu mieszkania, powinieneś zebrać jak najwięcej informacji na temat dewelopera oraz samej inwestycji. Podstawowym, a przy tym najlepszym źródłem wiedzy na ten temat jest prospekt informacyjny dewelopera. Jest to dokument, który powinien obowiązkowo znaleźć się w biurze sprzedaży każdej inwestycji mieszkaniowej. Według przepisów tzw. ustawy deweloperskiej sprzedawca ma obowiązek zapewnienia klientom dostępu do pełnej i aktualnej informacji na temat przedsięwzięcia oraz sytuacji prawno-finansowej dewelopera.

Jeśli jesteś zdecydowany na zakup mieszkania w danej inwestycji, masz prawo domagać się od dewelopera bezpłatnego udostępnienia aktualnej wersji prospektu informacyjnego, razem ze wszystkimi załącznikami. Sporządzony przez dewelopera dokument powinien składać się z dwóch części, ogólnej i indywidualnej.

W pierwszej części prospektu znajdziesz dane identyfikacyjne i kontaktowe dewelopera oraz opis jego doświadczenia. Dowiesz się też wszystkich istotnych informacji dotyczących nieruchomości i całego przedsięwzięcia deweloperskiego, takich jak m.in. numer geodezyjny działki, numer księgi wieczystej, uzyskane pozwolenia, sposobie finansowania inwestycji, czy warunki odstąpienia od umowy.

Druga część dokumentu dotyczy konkretnego mieszkania w danej inwestycji. Określa się w niej m.in. liczbę kondygnacji w budynku, cenę za 1 mkw. powierzchni mieszkania, jego usytuowanie, rozmieszczenie pomieszczeń czy standard wykończenia.

Zwróć też uwagę na załączniki, takie jak wzór umowy deweloperskiej oraz rzut kondygnacji z zaznaczeniem wybranego przez Ciebie mieszkania.

Odwiedź budowę

Przed podpisaniem umowy zakupu mieszkania w inwestycji, która jest jeszcze w trakcie realizacji, warto sprawdzić, jak wygląda stan zaawansowania prac. Odwiedź okolice placu budowy, aby przekonać się, że wszystko przebiega zgodnie z planem.  Prawdopodobnie nie będziesz mógł wejść na jego teren, jednak nawet krótki spacer wokół ogrodzenia pozwoli Ci zorientować się jakie prace są aktualnie prowadzone. Na tej podstawie możesz porównać stan budowy z harmonogramem przedsięwzięcia, który znajdziesz w prospekcie.

Jeśli wszystko się zgadza, możesz być spokojny, drobne opóźnienia są zwykle wynikiem kaprysów pogodowych. Pamiętaj, że wykonanie niektórych prac jest uzależnione od warunków pogodowych. Wszelkie wątpliwości odnośnie przebiegu budowy skonsultuj z deweloperem.

Sprawdź księgę wieczystą

Sprawdzenie stanu prawnego mieszkania jest podstawą bezpiecznego zakupu. Źródłem informacji na ten temat jest księga wieczysta, czyli rejestr danych dotyczących stanu prawnego nieruchomości. Z tego dokumentu dowiesz się na przykład, kto jest właścicielem mieszkania, które planujesz kupić (czy jest nim wyłącznie deweloper, czy może również bank finansujący inwestycję). Znajdziesz informacje o prawach i roszczeniach dotyczących danej nieruchomości oraz ewentualnych obciążeniach hipotecznych.

Deweloper powinien sam udostępnić Ci odpis dokumentu lub przynajmniej podać numer księgi wieczystej.

Na tej podstawie będziesz mógł sam zweryfikować informacje w niej zawarte. W tym celu udaj się do sądu rejonowego okręgu, w którym znajduje się nieruchomość lub skorzystaj z elektronicznej wersji, dostępnej na specjalnej stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Poznaj plan zagospodarowania przestrzennego

Wybierając mieszkanie, na pewno zwracałeś uwagę również na jego lokalizację i najbliższą okolicę. Pewnie nie byłbyś szczęśliwy, gdyby pod Twoim oknem niespodziewanie wyrósł wieżowiec, a pobliski park zamienił się w kolejny hipermarket?

Zapoznaj się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku, ze studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy, aby mieć pewność, że w przyszłości nic Cię nie zaskoczy.

Dzięki temu dowiesz się też o innych planowanych w okolicy ważnych inwestycjach np. drogach czy zajezdniach autobusowych lub tramwajowych. Pamiętaj, że najbliższe otoczenie ma również wpływ na wartość Twojego mieszkania w przyszłości.

Dokładnie przeczytaj umowę zakupu mieszkania

To z pozoru oczywista, a zarazem problematyczna kwestia związana z zakupem nieruchomości. Twój podpis na umowie jest potwierdzeniem tego, że zapoznałeś się z jej treścią oraz rozumiesz i akceptujesz wszystkie zapisy. Nie wstydź się zadawać pytań. Jeżeli nie wiesz o co pytać, pomoże Ci przygotowana przez nas checklista o co pytać dewelopera. Jeśli nie czujesz się pewnie wśród paragrafów, skonsultuj umowę z prawnikiem lub doradcą mieszkaniowym. Możesz też prosić o wyjaśnienie niezrozumiałych dla ciebie kwestii dewelopera lub notariusza.

Dobrym sposobem na uniknięcie przykrych niespodzianek wynikających z umowy jest przeanalizowanie jej zapisów pod kątem klauzul niedozwolonych z rejestru UOKiK. Jest to dostępny w internecie spis niekorzystnych dla klienta postanowień umownych, które zostały uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jeśli któryś z nich znalazł się w umowie zaproponowanej przez dewelopera, wstrzymaj się z jej podpisaniem i spróbuj negocjacji. W tym wypadku wsparcie prawnika może okazać się niezbędne.