Zero waste – czyli „brak śmieci”, to styl życia, zgodnie z którym człowiek stara się generować jak najmniej odpadów, a tym samym nie zanieczyszczać środowiska. To ochrona wszystkich zasobów poprzez odpowiedzialną produkcję, konsumpcję, ponowne wykorzystanie i odzyskiwanie wszystkich produktów, opakowań czy materiałów. Jak zmienić swój tryb życia i przejść na zero waste?

 

 

Zasada pięciu „R”

  • Refuse (odmawiaj) – ograniczenie zbędnych zanieczyszczeń tj.: odmawianie ulotek reklamowych, jednorazowych opakowań oraz wszelkich produktów wyprodukowanych ze szkodą dla środowiska.
  • Reduce (ograniczaj) – zmniejszenie ilości odpadów, ograniczenie konsumpcji niepotrzebnych produktów, czyli używanie tylko tych produktów, które są nam niezbędne do życia.
  • Reuse (wykorzystaj ponownie) – ponowne wykorzystanie produktu, które jest już w posiadaniu, np. używanie wielorazowych opakowań, oddanie nienoszonej odzieży potrzebującym.
  • Recycle (recyklinguj) – Segregacja i recykling odpadów, zadbanie o to, by zbędne rzeczy zostały przerobione na coś pożytecznego.
  • Rot (kompostuj) – kompostowanie odpadów organicznych, a następnie uzyskanie z nich naturalnego nawozu.

 

Recykling a zero waste

Recykling koncentruje się na problemie odpadów, a nie na źródle problemu. Zero Waste natomiast dąży do wyeliminowania śmieci, które trzeba by było zbierać, sortować, przetwarzać, doczyszczać i dopiero po tym kierować do recyklingu. To koncepcja, zgodnie z którą, produkty i ich opakowania są wytwarzane w sposób umożliwiający ich naprawę, odnowę, przetwórstwo i ponowne wykorzystanie w innych, pokrewnych zastosowaniach.

 

 

Każde nasze działanie ma wpływ na otoczenie, ludzi, a przede wszystkim naszą planetę. Dlatego niezbędne jest świadome podejście do tego, jakie na co dzień wykonujemy działania, by  maksymalnie ograniczyć liczbę odpadów. Niestety niektórzy nie patrzą na środowisko, jak na wspólny dom i zanieczyszczają je chociażby chemicznymi odpadami. Takie niebezpieczne substancje mogą być obecne w glebie, dlatego ważne jest, żeby zadbać o jej jakość. Jak? Na przykład przez badania gruntu oraz remediację, czyli jego oczyszczanie. Poświęćmy trochę uwagi Ziemi, bo od stanu środowiska zależy bezpieczeństwo nasze i naszych bliskich.